Polityka prywatności IDEA HR Group

Kim jesteśmy?

IDEA HR GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 111 lok. 310 (dalej: IDEA HR GROUP), jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675033. Nasz numer NIP: 599-316-98-69; REGON: 081193295. Nr w rejestrze Agencji Pracy Tymczasowej: 10618.

W rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych IDEA HR GROUP jest administratorem Twoich danych osobowych. Aby ułatwić Tobie kontakt w zakresie przetwarzania danych możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 506 236 373 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: gorzów@ideahr.com.pl

Dlaczego zbieramy Twoje dane?

Naszym celem jest poszukiwanie kandydatów do pracy i prowadzenie rekrutacji. Działamy na zlecenie naszych Klientów, którzy określają swoje oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów, a naszym zadaniem jest wyszukanie odpowiednich osób i zarekomendowanie ich Klientowi.

Zbieramy Twoje dane aby zgodnie z przepisami prawa zatrudnić Ciebie w naszej spółce. Dane te są niezbędne do realizacji umów o pracę.

Twoje dane są nam niezbędne przy realizacji usługi kadrowo-płacowej, usług doradczych w zakresie zarządzania ludźmi, jak również do prowadzenia codziennej działalności biznesowej, polegającej na wystawianiu faktur rozliczeniowych, gromadzenia faktur od dostawców.

Chcemy być z Tobą w kontakcie i odpowiedzieć wyczerpująco na zadane nam pytania, które kierujesz do nas poprzez zakładkę Kontakt/Napisz do nas, dlatego prosimy o podanie Twoich danych (imię, numer telefonu, adres e-mail).

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Spełniamy obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą, poprzez dostarczenie osobiście lub wysłanie informacji drogą elektroniczną / w formie papierowej, – coś tutaj nie gra stylistycznie

Zebrane dane przetwarzamy tylko w ściśle określonym celu i precyzyjnie określonym czasie,

Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, chroniąc je przez dostępem osób nieupoważnionych, wykorzystaniem do celów niezgodnych z celami przetwarzania, utratą, zniszczeniem,

Dane osobowe są przetwarzane w sposób rzetelny, przejrzysty, adekwatnie do celów, są uaktualniane, prostowane, usuwane na wniosek osoby, której dotyczą,

Wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane, poprzez instalację programów informatycznych zapobiegających „wyciekom” danych, ich uszkodzeniu i utracie, zabezpieczamy pliki hasłami, monitorujemy systemy informatyczne, mamy opracowaną wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, określającą jak postępować z danymi osobowymi.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać. Jeśli wycofasz zgodę pamiętaj, że dane przetwarzane przed jej wycofaniem były przetwarzane zgodnie z prawem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyślij e-mail na adres: rezygnacja@ideahr.com.pl

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Pamiętaj, że internet nigdy nie będzie w pełni bezpiecznym miejscem do przetwarzania danych, ale zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były bezpieczne.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Klientom – realizując usługi rekrutacyjne możemy przekazywać Twoje dane naszym Klientom w postaci rekomendacji Twojej osoby na dane stanowisko (tylko pod warunkiem, że udzieliłeś nam takiej zgody); oddelegowując pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej możemy przekazywać takie dane jak imiona, nazwiska, czas pracy, wynagrodzenie itp., niezbędne do realizacji takiej usługi.

Dostawcom – np. aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych korzystamy z profesjonalnego serwisu IT czy usługi hostingowej. Może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych do naszych dostawców, aby jeszcze bardziej profesjonalnie zabezpieczać dane osobowe i realizować nasze usługi. W tej sytuacji podpsujemy umowę, w której dostawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej ochrony danych.

Spółkom Grupy IDEA HR – IDEA HR GROUP należy do grupy spółek IDEA HR, które mogą działać wspólnie w Polsce i na rynkach Unii Europejskiej. Dopuszczamy możliwość przekazywania danych Spółkom Grupy tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą (chyba że dane są zanonimizowane).

Gromadzone przez nas dane nie są przekazywane do podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych i ich poprawiania,
 • wycofania swoich danych na pisemny wniosek,
 • bycia zapomnianym,
 • ograniczenia i przenoszenia danych,
 • sprzeciwu,
 • informacji o naruszeniu danych osobowych.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach określonych powyżej, możesz skierować swój wniosek o usunięcie danych na adres mailowy rezygnacja@ideahr.com.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Okres przechowywania danych warunkują przepisy prawa i nasze wewnętrzne ustalenia. Dokumentację pracowniczą, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa przechowujemy:

 • dla zatrudnionych od 01 stycznia 2019 r. – 10 lat
 • dla zatrudnionych od 01 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., za których nie złożono raportu ZUS RIA – 50 lat
 • dla zatrudnionych od 01 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., za których złożono raport ZUS RIA – 10 lat
 • dla zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat

Dane osobowe przechowujemy przez 3 lata, zgodnie z polityką wewnętrzną IDEA HR GROUP. Przetwarzanie, które odbywa się na podstawie udzielonej zgody, będzie zaniechane po wycofaniu zgody

Adresy IP i ciasteczka

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.

Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam.

Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

 • Niezbędne – niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
 • Funkcjonalne – Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityczne – Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować na adres mailowy: gorzów@ideahr.com.pl